Meftun.Org Blog

0

Rüyada Ahtapot Görmek

Rüyada ahtapot görmek, yeni girişimlerinizde başarılı olmaya işarettir.Rüyada ahtapot görmek bir çok işi değişik açılardan çalışarak başarmaya işaret eder. Rüyasında ahtapot gören kişi zengin, başarılı olan bir kimse olarak tabir...

0

Rüyada Ahmak Görmek

Rüyada görülen ahmak, rızka işarettir. Birisi tarafın­dan rüyasında ahmaklıkla isimlendirildiğini gören kimse, rızka kavuşur şeklinde yorumlanır.Bazı yoruma göre, rüyada ahmak bir kişi görmek, iyi yo­rumlanmaz. Çünkü ahmaklığından sinirlenip işlerin ak­samasına...

0

Rüyada Ahlat Yemek Görmek

Rüyasında ahlat (armudu) yediğini veyahut da bir baş­ka kişinin ahlat yediğini görmek, hayatında önemli büyük değişikliklerin olacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyada kendisinin ahlat yediğini veya bir başka kimsenin yediğini görmek, hayatında...

0

Rüyada Ahkaf Suresi Görmek

Bir kimse, rüyasında Ahkaf Suresini kısmen veya tamamını okuduğunu veya okunduğunu görse, anne ve babasına karşı çok itaatkar olur, onların emirlerinden ve sözlerinden dışarı çıkmaz ve Allah’tan korkan bir kalbe...

0

Rüyada Ahiret Görmek

Rüyada kendisini ölmüş ve ahirette bulunduğunu ve günahlarından dolayı hesap verdiğini görmek, rüya sahibi kimsenin ecelinin yaklaştığına ve tövbe etmesi gerektiği­ne işaret olarak yorumlanır.Yine rüyasında ahiret alemini görmek, rüyayı gören...

0

Rüyada Ahdetmek Görmek

Rüyada görülen ahdetmek, bir şeye azmetmeye işa­rettir. Bir kimse rüyasında bir şeye ahdettiğini görse, işlerini büyük bir istek ve azimle yapacağına, başaracağına işarettir.Rüyasında birilerine iyilik etmek için ahdettiğini görmek, dininin...

0

Rüyada Afyon Görmek

Rüyada afyon alıp satmak ve içmekle ilgili görülen rü­ya hayra (iyiye) yorulmaz. Çünkü sağlığa zararlı bir mad­denin rüyada görülmesi bile hayra yorulmaz.Rüyasında afyon sattığını görmek, kendi sıhhatinin (rüya­yı görenin) telafisi...

0

Rüyada Afsuncu Görmek

Rüyada efsun okuyan biri Allah’ın adını efsununda geçirmiyorsa halkın arasını bulan, kederden ve üzüntüden halkı teselli eden, kalplerde olan kin duygusunu yok eden kişiye delalettir. Eğer efsun okuyan biri Allah’ın...

0

Rüyada Afsun Görmek

Rüyada afsun görmek, efsun, büyü ve sihir anlamlarına gelir. Afsun olan kişi rüyasında Kur’an-ı Kerim’de olan bir sureyi ya da duayı okuyorsa sıkıntılarından veya rahatsızlıklarından kurtulacaktır. Aynı zamanda kişinin dertlerinden...

0

Rüyada Afrika Görmek

Rüyada kendisini Afrika’da olduğunu görmek, sıhhat ve servet (para) konularında işlerin yolunda olduğuna işa­ret olarak yorumlanır. Rüyada Afrikalı görmek rüyayı gören kişinin farklı ülkelere, ırklara, dillere karşı merak duyduğu anlamına gelir....