Rüyada Acıkmak

Rüyada acıktığınızı görmek ve doyuncaya ka­dar yemek yemek, hastalıktan kurtulmaya, doymazsa, hastalığın uzayacağına işarettir. Açlık çektiğinizi görmek, sağlığınızın devamlı surette düzgün gideceğine, evli birisinin rüyada aç olduğunu görmesi, zenginliğe, rüya sahibi genç, bekar ve aynı zamanda fakirse evlenmesinin doğru olmadığına işarettir.Rüyada acıktığını görmek, rüyayı gören kişinin durumuna göre tabir edilir. Şöyle ki:Büyük makam sahibi ve ileri gelenlerin (halkı idare eden idarecilerin); rütbe ve makam sahibi kişilerin rüyalarında acıktıklarını görmek, kendisine tabi’ olan kimselerin zillet içinde perişan olduklarına işaretle yorumlanır.İlim erbabı, alim ve bilginlerin rüyalarında acıktıklarını görmesi, kendilerinin ilim ve bilgileriyle yaramaz iş ve hareketlerde bulunduklarına işaret olarak yorumlanır.Rüyada acıkmak, hayır, hırs, günâh ve aç gözlülüğe delâlet eder.Yönetici konumundaki kişinin acıktığını görmesi, kendisine bağlı çalışanların zor gün­ler geçireceğine işâret eder.Devlet reisinin ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, o milletin zelil ve perişan olmalarına işârettir.Yine devlet reisinin ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, milletin malına göz dikme­lerine işâret eder.Âlimlerin rüyada acıkmaları, onların ilimle yaptıkları yaramazlığa ve kötü amele işâret eder.İlim ve irfan sahibi birisinin rüyada acıktı­ğını görmesi, derecesinin düştüğüne işârettir.Uykuda acıktığını görmek, hırslı olmaya ve uzun ömre işârettir.

Bir devlet reisinin ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, o milletin zelil ve perişan durumda kalacaklarına delildir.

Rüyasında karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını gören kimse, hırs ve arzularına yenik düşer ve hayatı boyunca aradığı huzuru bulamaz.

Rüyasında aç olduğunu gören kişi, günahkar demektir. Bu kişi derhal kendisine gelip günahlarına tövbe etmeli ve nedamet duymalıdır.

Alim bir adamın rüyada acıktığını görmesi, kötü olayların olacağına işarettir.

Rüyada Açlık Çekmek: Rüyasında açlık çektiğini gören kişi, çok mutlu olacağı ve kazançlı çıkacağı işler yapacak ve girdiği işin sonunda çok memnun olacaktır diye yorumlanır. Rüya sahibinin elinin bolluğa kavuşacağına, işlerindeki verimin ve rızkındaki bolluğun artacağına tabir edilir.

Rüyada Yemek Yemek: Rüyada acıkmak ve yemek yemek, rüya sahibinin hak yolundan ayrılmayacağına, hiçbir şartta ve koşulda dinini ve ahlakını boşlamayacağına, hayatı boyunca namusu ve alın teri ile çalışıp yaşamaktan vazgeçemeyeceğine delalet eder.

Rüyada Sevdiğin Yemeği Yemek: Bir kişi eğer rüyasında sevdiği bir yemeği yediğini görürse bu rüya çok hayırlıdır. Rüya sahibinin şifa ve mutluluk bulacağına, dertlerini ve kederlerini arkasında bırakacağına, ağız tadına ve neşeye kavuşacağına işaret eder.

Rüyada Hayvan Doyurmak: Bir kişi eğer rüyasında aç bir hayvanı doyurursa, gerçek hayatta da çok makbul olacak ve hayır duaları alacağı kadar kutsal bir iş yapacaktır diye ifade edilir. Rüya sahibinin karşısına çıkan ve zor durumda kalmış bir cana yardım edeceği anlamına gelir.

Rüyada Kıtlık Çekmek: Rüyasında kıtlık çektiğini gören kişinin nefsine uyacağı yorumu yapılır. Kişi, hayırsız ve günah olacak bazı işlere bulaşacak, kafasına koyduğu şeyi elde etmek için günaha batıp çıkma pahasına da olsa elinden geleni yapacaktır.

Rüyada acıkan birisini doyurmak: Çocuğu, dilenciyi veya bir hayvanı doyurmak ise hayırlı bir iş yaparak, manevi kazanç sağlanacağını belirtir.

Rüyada acıkmak ve doyuncaya kadar yemek: Rüyada acıkmak ve doyuncaya kadar yemek hastalıktan kurtulmaya ve bolluğa işarettir. Rüyada açlık çekmek, maddi konularda kazanç sağlayacağını belirtir.Büyük makam sahibi ve ileri gelen adamlarin rüyada acikmalari, ona tabi olanlarin zelil ve perisan olmasina isaret eder. Alimlerin rüyada acikmalari, onlann ilimle yaptiklari yaramazligi isaret eder.Rüyada acıktığını görmek ve doyana kadar yemek yemek hastalıktan kurtulmaya, doyulmazsa hastalığın uzayacağına işarettir.

İhya: Karnı acıkarak yemek yemek tövbeyi tutmaya, sevilen ve hoş bir gıda ile karnı doyurmak iyilik yolunda sebat etmeye, Hoşlanmadığı bir gıda ile karnını doyurmak tövbe ettikten so a bunu tutmamaya, Karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını görmeek hırsını tatmin edememeye delalet eder. Acıkmak, uzun emel sahibi olmakla da tabir edilir.

Molla Cami: Büyük makam sahibi ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, ona tabi olanların zelil ve perişan olmasına işaret eder. Alimlerin rüyada acıkmaları, onlann ilimle yaptıkları yaramazlığı işaret eder.

Diyanet: Rüyada padişah veya ileri gelen kişilerin kendilerini acıkmış görmeleri; onların idare ettikleri toplumun zelil ve perişan olmalarına ve bu rüyayı görenlerin; tebaalarının ellerindeki mallarına göz dikeceklerine işarettir. Âlimlerin kendilerini rüyalarında acıkmış görmeleri; onların ilimleriyle yaptıkları kötü şeylere delâlet eder. Bir başka yoruma göre: Rüyada acıkmak bilgi yetersizliğine ve cahilliğe işaret eder. Bir kimse rüyasında çok acıktığını ve karnını doyulmak için acele ettiğini görse; mal hırsına kapılıp başkalarının hal üzerine geçirmekte bir sakınca görmeyeceği şeklinde tabir edilir.

Nablusi: Melik ve ileri gelen adamların rüyada acıkmaları, tebaasının zelil ve perişan olmasına ve onların tebaalarının mallarına göz dikmelerine delâlet eder. Alimlerin rüyada acıkmaları, onların ilimle yaptıkları yaramazlığa delâlet eder.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir