Rüyada Adem Aleyhisselam Görmek

Rüyada Hz. Adem peygamberi görmek, çeşitli şekillerde, değişik tabirler ile yorumlanmıştır:Rüyada Hz. Adem’i (A.S.) görmek, Hacca gideceğine veya dostlarıyla, ahbaplarıyla buluşup hasret giderileceğine ve­ya zürriyetinin (neslinin) çoğalacağına işaret eder.Rüyada Adem (A.S.) Peygamberi görmek, büyüklüğe ve halk arasında saygı ve hürmet göreceğine işarettir.Hz. Adem’i (A.S.) rüyada iyi bir durumda olduğunu gör­mek, çok iyi bir rüyadır, bu rüya iyiye ve hayra yorulur.Ancak O’nu (A.S.) iyi bir durumda değil de eksik ve nok­san bir halde görmek, iyiye yorulmaz. Rüya sahibinin işle­rinde eksiklik ve noksanlık olacağına işarettir.Rüyasında Hz. Adem’i (A.S.) gören kimse, hasta ise şifa bulacağına, göz ağrısı varsa o da iyileşeceğine işarettir.Rüyada Hz. Adem’i kendisi ile konuştuğunu görmek, rüyayı gören kimsenin ilim sahibi (bilgin) olacağına işarettir.Rüyada Adem aleyhisselâm’ı görmek, rüya sahibinin bir günâh işleyip tövbe etmesine işâret | eder.Bazen rüyada Hazret-i Adem’i görmek, düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur ol­maya, zarara uğramaya ve bir müddet sonra tekrar rahata kavuşmaya işâret eder.Bazen de rüyada Adem aleyhisselâm’ı gör­mek, rüya sahibinin hacca gitmesine işâret eder.Bazı kere de bir kimsenin rüyada Âdem aleyhisselâm’ı görmesi, o kimsenin takva sahi­bi olmasına ve duâsının kabulüne işâret eder.Yine rüyada Adem aleyhisselâm’ı görmek, dostları ile bir araya gelmeye, uzak yerlere I seyahat yapmaya işâret eder.Bazen de rüyada Adem aleyhisselâm’ı gör­mek, neslin çoğalmasına işâret eder.Ayrıca rüyada Hz. Adem’in kendisiyle ko­nuştuğunu görmek, rüya sahibinin ilim sahibi olmasına işâret eder.Bazen rüyada Adem aleyhisselâm’ı gör­mek, ana babaya, öğretmenine veya bir bükü­ğüne karşı gelmeye yorumlanır.Bazı kere de rüyada Adem aleyhisselâm’ı görmek, dünyada ilk rüya gören ve bunu ilk defa yorumlaman o olduğu için tabir ilminde başarılı olmaya da delâlet eder.

Rüyada ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam’ı görmek değişik şekillerde tabir edilir.

Rüyada Hz. Adem’i görmek; günah işleyip sonra tövbe etmeye, bir büyüğüne karşı gelmeye, onunla konuşmak ilim sahibi olmaya yorumlanır.

Rüyada Hz. Adem’i görmek; düşmanının sözüne kanarak aldanmaya ve zarara uğramaya, dünyada ilk rüya gören ve bunu ilk defa yorumlayan o olduğu için tabir ilminde başarılı olmaya işaret eder.

Rüyada Hz. Adem’i görmek; hacca gitmeye ve dostları ile bir araya gelmeye, uzak yerlere yolculuk yapmaya delalet eder.

Rüyada Adem peygamber niyetine kutsal bir kişi görmek, o dönemde olmasını istediği birçok şeyin gerçekleşeceğini belirtir.

Hz. Adem dünyada ilk rüya gören ve bunu ilk defa yorumlayan olduğu için tabir ilminde başarılı olmaya, hacca gitmeye ve dostları ile bir araya gelmeye, uzak yerlere seyahate çıkmaya işaret eder.

Rüyada Adem peygamber niyetine kutsal bir kişi görmek, o dönemde olmasını istediği birçok şeyin gerçekleşeceğini belirtir.

Rüyasında Adem (A.S.)i gören kimse bir günah islemiştir. Bu günahından tövbe etmesi gerekir.

Bazı tabirciler demiştir ki, Hz. Adem’i gören düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur olur bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur.

Hz. Adem’i görmek, hacca ve ahbapları ile bir araya gelmeye, bazen de neslin çogalmasına işaret eder.

Rüyada Hz. Adem’i görmek, hata yapmaya işaret eder.

Bazen de rüya sahibinin kız evladından ziyade erkek evladı tarafından rızıklanmasına işaret eder.

Rüyayı görenin gözleri ağrıyorsa bundan kurtulmasına işaret eder.

Kendisinin Hz. Adem olduğunu veya Hz. Adem’in arkadaşı olduğunu gören, eğer ehilse devlet adamı olur, eğer alimse, insanlar ilminden istifade ederler.

Hz. Adem’in kendisiyle konuştuğunu gören kimse ilim sahibi olur.

Rüyada Hz. Adem’i kestiğini gören kimse lidere hıyanet, anne babasına veya öğretmenine asi olur.

Hz. Adem’in rengini açık olarak gören kimse, bir yerden diğer bir yere göç eder sonra yine eski yerine döner.

Adem (A.S.)i noksan bir halde görenin önemli işlemden birisi noksan kalır.

Onu iyi halde gören kimse ise büyük hayra girer.

Bazen Hz. Adem’i görme rüyası, rüya tabircisi olmaya delalet eder. Çünkü dünyada en evvel rüya gören ve onu da tabir eden O’dur.

İmam Nablusi; “Hz. Adem’i görmek, hacca gitmeye, bazen de neslin çoğalmasma delalet eder.” demiştir.

Rüyada Hz. Adem’i noksan bir halde görenin büyük işlerinden biri noksan kalır.

Rüyada Hz. Adem’i iyi halde gören kimse ise büyük hayra erer.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir