Rüyada Af Görmek

Rüyada birinin suç ve kusurunu affetmek Allah’ın affına mahzar olmaya işarettir. Kusuru affolunan kimsenin ömrü uzun olur ve şöhrete kavuşur. Suçluyu cezalandırmaya kudreti olan bi­rinin affetmesi, Allah’tan korktuğuna işarettir. Af dilediğini görmek bir süre haksızlığa uğramaya ve bu yüzden ızdırap çekmeye, suçu­nuzun affedildiğini görmek, suçlu durumunuzun bir süre daha sü­receğine, uzun zaman bir suç yüzünden zan altında kalacağına işa­rettir. Rüyada birisini affetmek, yıldız falında başarılı olmaya; ya­kın dostlarınızdan birini işlediği suçtan ötürü affetmek, o kimsele­rin sevgi ve muhabbetlerini kazanmaya da işarettir.

Bir kimse rüyada affedildiğini görürse, bu felah ve saadete işarettir.

Yine rüyada affa uğramak, Allah’ın merhametini ve rızasını kazanacak bir işin yapılacağına delalet eder.

Rüyada birinin kişinin kendisine karşı, kusurlu bir davranış yaptığını ve onu affettiğini görmesi, yüce Allah’ın mağfiretine nail olacak bir kişiye delalet eder.

Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan, şöhrete ve himayeye mazhar olmaya işarettir. Yine bu rüya, o kişinin tövbe ederek hidayete erişeceğine işarettir.

Rüyada bir suçluyu cezalandırmaya kişinin gücü yettiği halde onu affettiğini görmek, günahların Allahu Teâlâ tarafından bağışlanacağına delalet eder.

Rüyada birisinin af dilediğini görmek, o kişinin haksızlığa uğrayacağına ve bir müddet sıkıntı çekeceğine işarettir.

Rüyada başka bir kimse tarafından affedildiğini görmek, kişinin doğru olmayan bir karakter özelliğinden dolayı üzülmesine delalet eder.

Rüyada Allah tarafından affedildiğini görmek rüya sahibinin günahlarından tövbe etmesine ve kefaret vermesine delalet eder.

Rüyada yapılan bir kusurdan dolayı affedildiğini görmek uzun ve sağlıklı geçecek ömre, güç ve itibar kazanmaya, kurtuluşa ermeye, mutluluğa, Allah’ın rızasını kazanacak işler yapmaya delâlet eder.

Eğer rüyanızda Allah tarafından bağışlandığınızı gördüyseniz hayra ve hayatınızın güzel geçeceğine işarettir. Rüyada başka bir kişinin hatasını affettiğini görmek Allah katında iyi işler yapmaya ve bağışlanacağınıza delâlettir.

Rüyada günahkâr bir kişinin Allah tarafından affedildiğini görmesi o kişinin günahlarından sıyrılarak doğru yola gireceğine işaret eder.

Eğer rüyanızda af dilediğinizi gördüyseniz bir haksızlığa uğrayacağınıza ve bundan üzüntü duyacağınıza işarettir.

Rüyada bir suçluyu cezalandırma yetkisi varken affettiğini görmek rüya sahibinin Allah korkusu olan bir insan olduğunu belirtir.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir