Rüyada Affetmek

Rüyada hata ve kusur (suç) işleyen birini affettiğini görmek, rüya sahibinin Allah’ın affını hak edeceği bir sevap işleyeceğine işaretle yorumlanır.Rüyasında kendi yaptığı bir hata ve kusurdan dolayı baş­kası tarafından affedildiğini görmek, rüyayı gören ve affe­dilen kimsenin ömrünün uzayacağına işarettir. Aynı za­manda şöhret sahibi olur ve korunur diye de tabir edilir.Rüyasında kendi kusurlarının Allah tarafından affedildiğini veya peygamberin affettiğini görmek, rüyayı gören kimse­nin tövbe edeceğine ve hidayete kavuşacağına ve akıbetinin (geleceğinin) çok güzel olacağına işarettir.Rüyada af, genel olarak mağfiret manasına gelir.Rüyada kendi kusurunu Allah Teâlâ’nın (c.c.) veya Peygamber Efendimizin (s.a.s.) affettiğini görmek, o kimsenin tövbe ederek hidayete eri­şeceğine ve âkıbetinin güzel olacağına işârettir.Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini görmek. Allah’ın affına mahzar olacak bir amele işâret eder.Rüyada kendi kusurunun affedildiğini gör­mek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve himayeye mahzar olmaya işârettir.Rüyada başka bir kimsenin kendisinin ku­surunu affettiğini görmek, o kimsenin ömrü­nün uzun olmasına ve yüksek dereceye terfi etmesine işâret eder.Suçluyu cezalandırmaya gücüyettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini gör­mek, rüya sahibinin Allah Teâlâ’dan korktuğu­na ve haşyet üzere bulunduğuna işâret eder.Bazen de suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini görmek, günâhlarının Allah Teâlâ tarafından bağışlanacağına işâret eder.Rüyada birisini yaptığı bir yanlıştan dolayı affetmek, kişinin manevi dünyasının temizlen­diğine, bilincinin arttığına ve açık bir insan olmasına yorumlanır.Günahkâr bir kimsenin rüyada Allah Teâlâ tarafından hatalarının bağışlandığını görmesi, o kimsenin doğru birisi olduğuna işâret eder.Rüyada gerek affedilmek gerekse affetmek mağfirete, hidayet bulup güzel ameller işle­meye delâlet eder.

Rüyada Düşmanını Affetmek: Kalbini, düşüncelerini ve ruhunu kötülüklerden arındırmak, daha iyi bir insan olmak adına dini konulara eğilecek olan kişinin, bu konuda aile büyüklerinden de destek alacağını, ilim irfan yolunda ilerleme kat edeceğini, kendisini yenileyerek, her türlü günahtan uzak duracak, Allah rızası için iyilikler yapacak biri olacağını tabir eder. Kendisine karşı gelen, kötü söz söylene birini affetmek, büyüklük göstermek, kavgalı kişilerin arasına girip onları barıştırmak manasına da gelir.

Rüyada Arkadaşını Affetmek: Sosyal ilişkilerin güçleneceği, kişinin arkadaşlarıyla uyum içinde olacağı güzel günlerin kapıda olduğunu, yakın zamana kadar var olan sıkıntıların da biterek kişiyi rahatlatacağını ifade eder. Sevilen birinin yanlışını görüp onu kırmamak adına söylememek ve onun adına o yanlışı düzeltmeye çalışmak şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Affetmenin Psikolojik Yorumu: Gerçekte rüya sahibinin affedilmek istediğini bildirir ve kişinin yıllardır içini kemiren bir hatanın ya da bir meselenin bugün hala geçerliliğini koruduğunu, bu konu nedeniyle sevdiği insanlarla arasına mesafe girmesinden dolayı üzüntü içinde olduğunu ve affedilmeyi beklediğini ifade eder.

Diyanet: Rüyada affetmek iyi bir şeydir. Bir kimsenin rüyasında bir suçluyu affettiğini görmesi; Allah’ın affını celbeden bir iş işleyeceğine, bir başka yoruma göre, suçlunun suçunu affetmek; ecir ve mükâfata nail olacağına yorumlanır. Bazı tabircilere göre: Rüyanızda size kötülük yapan bir kimseyi affederek onunla barıştığınızı görmeniz; size karşı işlenen bir hatadan dolayı zarara gireceğinize; fakat buna sebep olan kişinin maddî durumunun müsait olmaması nedeniyle o kimseden bir şey talep etmeyeceğinize ve böylece bir büyüklük göstereceğinize delalet eder.

Nablusi: Rüyada bir kimsenin yaptığı suç ve kusurunu affettiğini gören kimse, Allah (C.C.) affına mazhar olacak bir amel yapar. Rüyada kusuru affedilen kimsenin, ömrü uzun olur, şöhretli olur ve himaye edilir. Rüyada af mağfirettir. Üzerine had vurulması veya kısas yapılması gereken bir kimseyi affettiğini görse, Allah (C.C.) onun suç ve günahlarını affeder.
Bir kimse, başka bir kimseyi kendisinin kusurunu affettiğini görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve yüksek mertebeye erişir. Suçluyu cezalandırmaya gücü yeten bir kimsenin rüyada onu affetmesi, o kimsenin Allah (C.C.)’dan korku ve haşyet üzere bulunduğuna delâlet eder. Bir kimse rüyada kendi kusurunu Allah (C.C.)’m veya Peygamberin affettiğini görse, o kimsenin tevbe ederek hidayete erişeceğine ve akıbetinin güzel olacağına delâlet eder.

Seyyid Süleyman: Bir suçlunun kabahatini affettiğini gören, Cenab-ı Hakk’ın mağfiretini kazanacak amel işler. Sevaba nail olur.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir