Rüyada Ahzab Suresi Görmek

Rüyasında Ahzab Suresinin bir parçasını veya tamamını okuduğunu görmek, takva sahibi olmaya, Cenab-ı Allah’ın emirlerine ve yasaklarına gereği gibi uyma­ya, kabir azabından kurtulmaya ve salih amelli kişileri sevmeye işarettir. Bu rüyayı gören ummadığı ve bilmediği yerden yardım görür ve kötülüklerden korunur şeklinde yorumlamıştır İmam-ı Nablusi.İbn-i Sirin’nin yorumu: Bu rüyayı gören kişi, emanetleri korur ve gerektiği gibi onları sahibine teslim eder. Başka­sına ait bir şey bulursa onu koruyup sahibine verir şeklin­de yorumlanır.Hz. Ebu Bekir (R.A.)’in yorumu ise değişiktir: Rüyasında bu Sureyi okuduğunu görmek, ailesine veya akrabasına haset edeceğine, kıskanacağına işaretle yorumlamıştır.Kirmani’nin yorum ise: Ahzab Suresi ile ilgili anlatılan şe­kilde rüya gören kimse, peygamberlerden birini görür ve bilmediği, hatta aklına bile gelmeyen bir yerden yardım görür ve muradına erer. Ümit etmediği, beklemediği hayır ve iyiliklere kavuşur şeklinde yorumlamıştır.

Ahzab Suresini rüyasında okuyan veya dinleyen kimse, dost ve akrabalarına haset bir durumda demektir.

Kişi rüyasında Ahzab Suresini okuyorsa dini açıdan önemli birini görecek, bilmediği bir yerden yardım alacak demektir. Bu tarz bir rüya gören kişi, ümit etmediği bir haberle karşılaşacak ve şaşkınlığa uğrayacak demektir.

Bir başka rivayete göre de, rüyada bu sureyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, huzur sahibi olmaya, kabir azabından kurtulmaya, yanlış işlerden uzak durmaya işarettir.

Rüyada Ahzab suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek; takva sahibi olmaya, kabir azabından kurtulmaya, batıldan uzak durmaya ve salihleri sevmeye yorumlanır.

Rüyada birinin size Ahzab Suresi okuduğunu görmek daha fazla ibadet etmenizi sağlamak için size örnek olan birilerinin etrafınızda olmasına yorumlanır.

Molla Cami: Rüyada bu süreyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek,takva sahibi olmaya, kabir azabından kurtulmaya, batıldan uzak durmaya ve salihleri sevmeye işarettir.

Seyyid Süleyman: Hz. Ebubekir (R.A.) Efendimizin görüşüne göre, Ahzab Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören; ailesine ve akrabasına haset eder. Kıskanır.

İbn-i Şirin şöyle diyor: Emanet sahibi olur. Kaybedilen bir şeyi bulur ve yerine teslim eder.

Kirmani buyuruyor ki: Rüyasında Peygamberlerden birini görür. Bilmediği bir yerden yardım görüp, zafer kazanır. Ümit etmediği hayırlara nail olur.

Cafer-i Sadık diyor ki: Allah-ü Teala Hazretlerine tabi olur.

İbn-i Fuzale, bu rüyayı şöyle yorumluyor: Hakkı söyler ve batıldan çekinir. Salihleri sever. Kabir azabından muhafaza olur.

Abdulgani’en Nablusi demiştir ki: Bilmediği yerden yardım görür. Korunur.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir