Rüyada Aile Görmek

Rüyada kendi ev halkını (ailesini) görmek, rüyayı gören kimse için zenginliğe işarettir.Rüyada aile fertlerini neşeli bir halde görmek, iyi bir haber alacağınıza ve işlerinizde başarı sağlayacağınıza, kederli bir halde görmek, derin keder ve acılarla karşılaşacağınıza; aile fertlerinizden birinin öldüğünü görmek, ailenizle aranızı açmaya çalı­şanların bu teşebbüslerinde hiçbir zaman muvaffak olamayacakla­rına; aile fertlerinizden birinin gurbete çıktığını görmek, evinize sevdiğiniz misafirler geleceğine; oğlunuzun askere davet edildiğini görmek, çocuklarınızdan yana yüzünüzün gülmeyeceğine; karınızın sizi terk ettiğini görmek, aile saadetinizin hiçbir zaman, bozulma­yacağına işarettir.Rüyada mutlu bir aile görmek, sağlıklı ve varlıklı bir hayatın işâretidir.Rüyada aile görmek, zenginlik ve saadete işârettir.Rüyada sorunlu bir aile görmek, hayal kı­rıklığı anlamına gelir.Rüyada aile fertlerini bir arada görmek, varlığa ve huzurlu bir hayata delâlet eder.Rüyada ailenin üzüntülü görülmesi, iyiye yorulmaz.

Rüyada Aile görmek, zenginlik ve saadete işarettir. Rüyada kendi ev halkını görmek “Eğer fakirlikten korkarsanız Allah dilerse, sizi yakında kendi fazlından zenginleştirir.” (Tevbe, 28) mealindeki âyet-i kerime gereğince, zenginlikle tabir olunur.

Rüyasında ailesiyle birlikte açıklık bir yerde oturan kimse güçlü bir destek, iyi bir atılımdır. Ailesi ile karanlık, loş bir yerde oturuyorsa iş ve para ile ilgili bir sorunun halledilmesi için zaman gerekmektedir.

Bir kimsenin rüyada kendi ailesini görmesi, bolluk ve zenginliğe işaret eder.

Aile bireylerini sevinçli görmek, dünya ve ahiret mutluluğuna; üzüntülü görmek, ailenin içinde bulunduğu sıkıntıdan kısa zamanda kurtulacağına işarettir.

Bazen üzüntü duymaya, mal sahibi olmaya; bazen de kısmetli bir iş bulmaya yorumlanır. Kimi zaman mutlu sürecek bir evliliğe çağrışım yapar.

Rüyada aile bireylerini toplu ve neşeli olduklarını görmek, rüya sahibinin ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam süreceğine işaret eder. Yahut rüyayı görenin müjdeli bir haber alarak sevineceğine hükmedilir. Bir kimse rüyada aile bireylerinden birini üzüntülü görse, üzülen kişinin hastalanacağına işaret sayılır. Yahut o kişinin acı bir haber alarak üzüleceğine yorumlanır.

Rüyada ailesini görmek hanedeki şansa, bolluğa, berekete, hayırlı kazançlara işaret eder. Rüyayı gören kişinin ailesi desteği sayesinde işleri kötüyse yoluna gireceğine, işleri yerindeyse bile kazancının bereketlenip artacağına ve yeni iş kolları açacağına delalet eder.

Rüya sahibi bütün aile bireylerini eksiksiz rüyasında gördüyse bereket, şans ve bol kazancın geçici bir durum olmadan yani ömür boyu süreceğine; aile bireylerinden birkaçını eksik görmesi ise bolluk ve bereketin geleceği fakat dikkat edilmezse tekrar kaybedileceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada aileyi mutlu, neşeli, keyifli bir şekilde gülerken bir arada görmek rüya sahibinin aile ve akraba ortamında çok sevilen, sözü dinlenen, yardımsever ve ailedeki kendinden küçük kişilere doğru yolu gösterip destek olan biri olduğunu işaret eder.

Rüyada aileyi ağlarken ya da kavga ederken bir arada görmek ise rüya sahibinin ailesinin desteğini, onayını almadan, hatta şiddetle karşı çıktıkları bir işe kalkışacağını fakat sonunda pişmanlık yaşayıp ailesinden af isteyeceğine delalet eder.

Rüyada sevgilinizin ailesini görmek münakaşa, tartışma ve anlaşmazlıkların habercisidir. Rüyayı gören kişi bekar ve sevgilisi var ise, rüya sahibinin sevgilisinin ailesi ile polemiğe gireceğine ama kısa bir süre sonra ilişkilerindeki gerginliklere son verip tekrar huzur bulacakları şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören kişi bekar ve sevgilisi yok ise hayatında kimse olmadığı için hayıflanıp artık karamsarlığa düştüğünü, hayatına kimseyi alamayacağını düşündüğünü delalet eder. Rüyayı gören kişi evli ise eşi ile ailesi yüzünden yaşayacağı tatsızlıklar, tartışmalar ve kavgaların yaşanacağına fakat sonunda yine ailelerin araya girmesiyle bu tatsızlıkların son bulacağına işaret eder.

Rüyada eşinin ailesini görmek, aile içi yaşanacak bazı tatsızlıkların ayak sesi olarak yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin yanlış anlaşılmalardan dolayı ailesi ve eşi arasında kalacağı, hem ailesini hem de eşini haklı gördüğü için ikilem yaşayacağını ve bu nedenle de eşi ile arasında tartışmalar, huzursuzlar yaşayacağını delalet eder.

Rüyada eşinin ailesiyle kendisini eğlenirken görmek rüya sahibi yaşadığı ailesel bazı sorunlara en yakında bir aile büyüğünün araya girip destek olmasıyla çözüm bulup eski huzuruna yakın zamanda kavuşacağına işaret eder.

Bazı alimlerce ise rüyada eşinin ailesini görmek, rüya sahibinin eşinin ailesi tarafından iftiraya uğrayacağına ve kendisini bu iftira karşısında savunmak zorunda kalacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada eşinin ailesiyle oyun oynamak ise eşinin ailesiyle ortaklaşa edinilecek bir mal varlığına ve bu mal varlığı yüzünden yaşanacak tatsızlıklara işaret eder.

Rüyada ailesini ölmüş görmek çevrenizde fesat, art niyetli, kinci ve sizi kıskanan kişilerin varlığına işaret eder. Rüyayı gören kişinin çevresinde bulunan ve fark etmediği kötü niyetli ve kıskanç biri tarafından ailesi ile kendisinin arasının açılmaya çalışıldığı ve rüya sahibinin bu insana karşı dikkatli olması gerektiğini işaret eder. Yani rüya sahibinin uyarıldığı bir rüyadır diyebiliriz.

Bazı alimlere göre ise rüyada ailesinin öldüğünü gören kişi yakın zamanda ailesi aracılığı ile zenginliğe, mal varlığına kavuşacak, işinde kademe atlayacak, bekar ise ailesinin aracı olduğu bir kişi ile hayatını birleştirecek şeklinde yorumlanır.

Rüyada aile ile yemek yemek, rüya sahibinin düğün, nişan yada cenaze gibi kalabalık bir topluluğa gireceğine delalet eder. Rüyayı gören kişinin girdiği kalabalık ortamda lafının sözünün yapılacağına, dilden dile konuşulacağına işaret eder.

Bazı alimlere göre ise rüyada ailesiyle yemek yiyen kişinin ailesinin desteğinin kişinin arkasında olduğuna, ailesi aracılığı ile güzel , hayırlı ve iyi makamlara geleceği, okuyor ise herkesçe duyulan bir eğitim sertifikası alacağı ve ailedeki herkese yardımının dokunacağı şeklinde yorumlanır. Eğer rüyayı gören kişi ailesi ile yemeği kendi evlerinde yiyorsa, aile fertlerinin bir araya gelerek bulunan maddi bir sıkıntıdan kurtulacaklarına işaret eder.

İhya: Aile fertlerini bir arada görmek varlığa ve huzurlu bir hayata delalet eder.

Molla Cami: Rüyada ev halkını görmek, rüya sahibi için zenginliğe işaret eder.

Nablusi: Rüyada ev halkını görmek: «Eğer fakirlikten korkarsanız Allah (C.C.) dilerse, sizi yakında kendi fazlından zenginleştirir.» (*) mealindeki âyet gereğince onları gören kimse için, zenginliğe delâlet eder.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir